Download Center

Bấm vào đây để nhận tài liệu hoàn chỉnh.

Start journey

Hướng dẫn download

 • Bước 1: Chọn Model cần tải tài liệu:

  Ví dụ : 3212 “ TASKalfa 3212i” màn hình sẽ nổi tên Model để chọn.

 • Bước 2: Chọn tài liệu cần tải:

  Driver: Trình điều khiển máy in

  Software: Các phần mềm Kyocera cung cấp

  Document: Hướng dẫn sử dụng .

 • Bước 3: Chọn hệ điều hành mà máy tính đang sử dụng.
 • Bước 4: Chọn File cần tải về; Click chuột vào File Name để tải file về. 
 • • Driver

     • Software

  • Document