Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • máy in laser màu đơn năng
 • khổ giấy in : A4
 • tốc độ in: 21 trang A4/phút
 • cổng kết nối: USB, LAN
 • in đảo mặt
 • máy in laser màu đơn năng
 • khổ giấy in : A4
 • tốc độ in: 21 trang A4/phút
 • cổng kết nối: USB, LAN, Wifi
 • in đảo mặt
 • máy in laser màu đơn năng
 • khổ giấy in : A4
 • tốc độ in: 26 trang A4/phút
 • cổng kết nối: USB, LAN
 • in đảo mặt
 • máy in laser màu đơn năng
 • khổ giấy in : A4
 • tốc độ in: 26 trang A4/phút
 • cổng kết nối: USB, LAN, Wifi
 • in đảo mặt
 • máy in laser màu đơn năng
 • khổ giấy in : A4
 • tốc độ in: 35 trang A4/phút
 • cổng kết nối: USB, LAN, Wifi
 • in đảo mặt